III. Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу

VII. Відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності