Максименко Василь Петрович

Загальна сума сукупного доходу: 97723 грн.
заробітна плата 73066 грн.
дохід від передачі в оренду майна 4817 грн.
інші види доходів 19840 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним :
земельні ділянки 5900 кв.м.
житлові будинки 93,7 кв.м.
інше нерухоме майно (земельна частка (пай) 27200 кв.м.
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.)
номінальна вартість цінних паперів 100 грн.
Відомості про фінансові зобов`язання декларанта :
добровільне страхування 120 грн.
погашення основної суми позики (кредиту) 7594 грн.
погашення суми процентів за позикою (кредитом) 586 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта 22872 грн.
заробітна плата 22872 грн.
Відомості про фінансові зобов`язання членів сім`ї декларанта :
погашення основної суми позики (кредиту) 7028 грн.
погашення суми процентів за позикою (кредитом) 455 грн.