Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Михайлівський сільській раді та її виконавчих органах (.pdf)

Розпоряження від 03.10.2018 № 59

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Михайлівський сільській ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації»відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Інформаційний запит можна оформити наступним чином:
– усно: за телефоном (04732)98-4-31;
– письмово: за адресою: вулиця Героїв Майдану, 27, c.Михайлівка, Черкаська область, 20825.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:
– від фізичної особи зразок (.doc);
– від юридичної особи зразок (.doc);
– від об’єднань громадян зразок (.doc).

Контакти:
факс: (04732)98-4-42
електронна пошта: info@myhsilrada-otg.gov.ua